IMSAT S.A. 
Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp B, etaj 3, sector 6, 
cod 061072, Romania

Tel:
Centrala: +(4021) 316.66.00;
+(4021) 316.66.02;
Departament Marketing: +(4021) 316.55.57;
 
Fax: +(4021) 312.17.50 
email: imsat.group@imsat.ro

Persoana de contact: 
Marius DORU (Seful Dep. Marketing) 
Departament Marketing

Groupe SNEF

87 Avenue des Aygalades
13015 Marseille
Tél : +33 4 91 61 58 00
Fax : +33 4 91 61 58 13
www.snef.fr

 

 

 

 

 

 Poziţionare in Bucuresti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţionare in curte:

Datele de identificare ale firmei:

Denumire firma: S.C. IMSAT S.A.
Forma juridica: societate pe actiuni
Sediul social: Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, corp B, etaj 3, sector 6
Nr. inreg. RC: J40/1015/1991
CUI: 1571536
Capital subscris: 16.135.635,60 RON, integral varsat